Dec 5, 2014

Hari Darshan 1972 DVDRip Eng Sub

Posted by   on

Hari Darshan 1972 DVDRip Eng Sub
    Saroja Devi B. ... Kayadu
    Randhawa ... Lord Hiranyakaship
    Master Satyajeet ... Prahlad
Mehmood
    Mehmood Jr. ... Jamure
    Jayshree Gadkar ... Devi Lakshmi
    Dara Singh ... Bhagwan Shiv
    Sujata ... Holika
    Abhi Bhattacharya ... Bhagwan Vishnu

English Subtitles : Click Here